facebook twitter png ile ilgili görsel sonucu

Güncel Haberler

Özel Yetenek Sınavı % 100 burs bildirgesi

Özel Yetenek Sınavı ışık üniversitesi için bilgi almak istiyorsanız lutfen 02122436420 yada 02163362169 nolu telden %100 bursluluk ile ilgili bilgilenin

IŞIK ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 
ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS)
28 Mayıs 2016 (Cumartesi)
GENEL BİLGİLER
1. Güzel Sanatlar Fakültesi;
• İç Mimarlık Bölümü
• Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
• Görsel Sanatlar Bölümü (Resim, Heykel)
• Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
• Sinema ve Televizyon Bölümü’nden oluşmaktadır.
2.  Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümler;
• İç Mimarlık Bölümü
• Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
• Görsel Sanatlar Bölümü (Resim, Heykel)
3.  LYS Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümler;
• Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
• Sinema ve Televizyon Bölümü
4.  Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim  dili Türkçe’dir.
5.  Güzel Sanatlar Fakültesi’nin tüm bölümlerinde Maslak Kampusumuzda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı vardır.
6.  2016-2017 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’na girmek için başvuracak adayların, YGS puan türlerinin birinden 150 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.
7.  Adaylar, başvuru formunda tercih ettikleri üç bölümü, öncelik sırasına göre belirtebilirler.
8.  Birinci akademik yılın sonunda bölüm değiştirmek isteyen öğrencilere, ‘Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi  Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ hükümleri uygulanır.
9.  Burs ve İndirim Olanakları:
* Giriş Bursları: Özel yetenek sınavı sonucu %100 Burslu, %75, %50 ve %25 Burslu olarak alınan ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden bursları oranında öğretim ücret alınmaz.
* FMV Işık İndirimi: FMV Işık Liseleri’nden ve/veya Işık Üniversitesi Programlarından mezun olarak ilgili sınav ile Işık Üniversitesi’ne ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’si alınmaz.
* Güzel Sanatlar İndirimi: Güzel Sanatlar, Darüşşafaka ve Şişli Terakki Liselerini bitirerek Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne özel yetenek sınavı ile ücretli olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50’si alınmaz.
* Uluslararası Bakalorya İndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi’nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’si alınmaz.
* Kardeş İndirimi: İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında (başka kurumlarla ortak yüksek lisans programları hariç)  tam ücretli olarak okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %25 oranında indirim yapılır. Kardeşlerden burslu veya indirimli olan varsa bu indirim yalnızca tam ücretli okuyana uygulanır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanır.
* Spor Bursu/İndirimi:
Milli Sporcu Bursu; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, milli takım kadrosunda yer alan ve ilgili dalda aktif sporcu olup lisansı halen devam eden öğrencilerden, milli oldukları dalda Işık Üniversitesi’nin okul  takımında yer aldıkları sürece eğitim  ücreti alınmaz. Öğrencinin milli olduğu dalda okul takımı yok ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın görüşü ve Burs Komisyonu’nun önerisi ile Üniversite Yönetim  Kurulu’nda karar verilir. 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, 1. lig ve 2. lig takımlarında yer alan ve lisansı devam eden öğrencilerden, ilgili dalda okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır. Okul Takımı İndirimi; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, Işık Üniversitesi’nin okul takımlarında yer alan öğrencilere (5.2.b maddesindeki öğrenciler dışında), ilgili takımda yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Işık Üniversitesi okul takımlarında yer alacak öğrencilerin listesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük onayına sunulur. Genel Not Ortalaması (GNO) arka arkaya 2 yarıyıl 2,00 (iki)’nin altına düşen öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir. Öğrencinin GNO’sunu 2,00 (iki)’ye çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır. Yer aldığı okul takımından herhangi bir nedenle ayrılan öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir.
* Lisans Burs/İndirim Süreleri:
Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık Programları Burs/İndirim Süreleri; Hazırlık programlarında bursların/indirimlerin süresi 1+1 yıldır (toplam 2 yıl). Hazırlık Programlarını 2 (iki) yılda başarı ile bitiremeyenlerin bursları/indirimleri kesilir. Bu öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları/indirimleri tekrar bağlanır. Lisans Programları Burs/İndirim Süreleri; Lisans programlarında bursların/indirimlerin süresi 4+1 yıldır (toplam 5 yıl). Verilen burs/indirim, İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere toplam olarak 7 (yedi) yılı geçemez. (Hazırlık Programı’nda 1+1 yıl (toplam 2 yıl), Lisans eğitimi için 4+1 yıl (toplam beş yıl) ve genel not ortalamasına bakılmaksızın kesintisiz devam eder.)
MASLAK KAMPUSU’NDA ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRMEK İÇİN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER
1. 2016 ÖSYM (YGS) Sınav Sonuç Belgesi’nin internet çıktısı veya fotokopisi,
2. En son okuduğu okula ait öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı),
İnternet üzerinden on-line kayıt yaptıracak adaylar; Işık Üniversitesi Web sayfasında yer alan başvuru formunu dolduracak ve sınava geldikleri zaman yukarıdaki belgelerle beraber
on-line kayıt belgesini de yanında bulunduracaktır.
Not: Özel Yetenek Sınavına giriş için sınav harcı alınmayacaktır.
ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRMEK İÇİN KAYIT YAPTIRACAK YABANCI UYRUKLU
ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Lise diplomasının ve denklik belgesinin fotokopisi
2. Türkçe’si yetersiz olan adaylara, Işık Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından Türkçe hazırlık programı uygulanır
3. Pasaport fotokopisi
4. İki adet vesikalık fotoğraf. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 
MAYIS AYI ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ (2016)
Başvuru Dönemi ve Sınav Kaydı:
Adaylar 25 Nisan – 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında http://onkayit.isikun.edu.tr adresi üzerinden online ön kayıt formunu doldurarak veya 16-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Maslak Kampüsü’ndeki kayıt standına gelerek sınav kaydı yaptırabilirler.
Mayıs Ayı Özel Yetenek Sınavı 
28 Mayıs 2016 Cumartesi
Saat:
1.Oturum: 10.00, 2.Oturum: 13:00, 3.Oturum: 15.30 (üç oturum olarak gerçekleştirilecektir)
(Sınava girecek öğrenciler sistem tarafından belirlenen saateki oturuma gireceklerdir. Ön kayıt sonrası aday öğrenciye gelen SMS ve e-posta mesajlarında sınav saatleri bulunmaktadır.)
Sonuçların İlanı
Sonuçlar 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 17:00’den itibaren ilan edilecektir.
Kayıt
Asil liste kayıtları 31 Mayıs – 2 Haziran 2016 tarihleri arasında, Birinci Yedek Liste kayıtları 6 – 7 Haziran 2016 tarihleri arasında, Genel Yedek Liste kayıtları ise   8 – 17 Haziran 2016 tarihleri arasında mesai saatlerinde Maslak Kampusu Öğrenci İşleri Ofisi’nde yapılacaktır.
SINAVA GELİRKEN
1. Adayların sınava gelirken, nüfus cüzdanı (T.C. kimlik numaralı), sürücü belgesi, pasaport veya fotoğraflı bir kimlik belgesini, internet başvuru formu çıktısını ve YGS Sınav Sonuç Belgesi’ni,
2. Özel Yetenek Sınavı uygulamalı olacağından, kurşun kalem, silgi, 35×50 cm duralit veya mukavvadan sert altlık, metal klips (mandal) vb. gerekli çizim malzemelerini ve 1 adet mavi tükenmez kalem yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Lise diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı,
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı adayın yanında bulunmalıdır)
3. İki adet vesikalık fotoğraf. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf kabul edilmeyecektir.
4. Öğretim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (%100 burslu programları kazanan öğrenciler hariç). Yatırılacak öğrenim ücreti; http://www.isikun.edu.tr/hakkinda/yonetim/genel-sekreterlik/mali-isler-daire-baskanligi/ogrenci-islemleri/ucretler/ adresinden öğrenilebilir.
5. Dönemlik veya Yıllık Peşin Ödeme Sistemi tercih edilmiş ise, ödeme yapıldığına dair ‘Banka Dekontu’
6. Taksitli Ödeme Sistemi tercih edilmiş ise ‘Taksit Hesabı Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi’,
7. ‘Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tesbit Sınavı’na girmek istediğini ya da istemediğini belirten dilekçe.
8. YGS Sonuç Belgesinin internet çıktısı
İLETİŞİM
Güzel Sanatlar Fakültesi ile ilgili bilgiler ve duyurular www.isikun.edu.tr internet adresinden veya aşağıda verilmiş telefonlardan öğrenilebilir.
Adres: Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü, Pınar Mah. Büyükdere Cad. No.194, 34398 İstinye – Sarıyer / İstanbul
Sınav Kayıt Bürosu (Direkt):  (0212) 286 46 34
Santral (tel): (0212) 286 49 11 – (0212) 286 49 23 / 24 – (0212) 286 13 28
Dahili: 2152 / 6004
Sınav Kayıt Bürosu Dahili:  6060 / 6101
Kayıt Danışma Hattı (Öğrenci İşleri):  (0212) 286 49 11 / 6006 / 2204 / 6052
   (Mali İşler ): (0212) 286 49 11 / 6002
• İç Mimarlık: 3513 / 3506 / 1008 / 6015 / 1804 / 6027
• Görsel Sanatlar:  6073 / 6032 / 6070
• Moda ve Tekstil Tasarımı:  6081 / 6027 /1024 / 1012
• Görsel İletişim Tasarımı:  6069 / 6104 / 6115
• Sinema ve Televizyon: 6071 / 6069
o Fakülte Sekreterliği:  3513 / 2254 / 1301
o Fakülte Faks:  (0212) 286 57 96
o Fakülte e-mail: gsf@isikun.edu.tr
To Top