facebook twitter png ile ilgili görsel sonucu

Blog

Yeteneğinizi Keşfedin, Bir Meslek Edinin! ERC Akademi’denGüzelSanatlaraHazırlananlara, Mesleğindeİlerlemek, Sanatla İlgilenmek ve Tasarımcı Olmak İsteyenlere

BirSınavıDeğilGeleceğiniziKazanmakİçinBizimleOlmayaDeğer

ErcAkademi’ninüçfarklışubesindegeçerliteknikçizimkursuylahayallerinizigerçekleştirmekiçinbiradımatın! Bilinkiçizimdünyadakitüminsanlarınortakdilidir!

 

Uzmaneğitmenlerileçizimtekniklerinitümincelikleriyleanlayıp, en geneltanımıylagörmeyivegördüğünüzüçizmeyiöğreneceksiniz.

 

 • TeknikçizimileGüzelSanatlarahazırlık
 • Uzmaneğitmenlerdenyeniyöntemler
 • Geleceğinizeyönverecekteknikler
 • Sanata ilk adımınızıErc GüzelSanatlar her öğrencinin eğilimi veyetenekleriparalelindeyaratıcılığıngeliştirilmesinigerektirenbireğitimdalıdır.
 • Bu anlamda ERC Akademi’nineğitimkadrosugerekmezunolduklarıüniversitelerinkalitesi, gereksekendiportföyleriylefarkyaratmışisimlerdenoluşmakta.ERC Akademi’de, öğrencileriGüzelSanatlarAkademisi’nehazırlamakveyeteneklerini en doğruşekildekullanabilmeleriöğretiliyor. Ayrıcaöğrencilerin, olaylara, fikirlere, davranışlaravenesnelerefarklıbakabilmesi de sağlanıyor.DERS PROGRAMI
  • Malzemebilgisi / Çizgiçalışması / Yerleştirmekuralları ilenasılverimliçalışılır.Hızlıçizimteknikleri
  • Ölçüalmakuralları / Işık&Gölge/ Açıkkoyuhakkındagenelbilgi / Işığınkaynağı
  • Değişikdokuluobjelerlehacimçalışmaları
  • Kübik/ Silindirik / Küresel / Prizmatik / Konik
  • Teknikçizimteknikleri
  • Sanattarihivesergigezileri
  • Geometrik Alt Yapıveoptikcizim
  • Perspektifbilgilerivederinlikcalışmaları
  • Kompozisyonvekadrajaçıayarlamateknikleri
  • Etüd, doku, ilüstrasyonteknikleriilesunumnasılyapılır
  • Kütüphaneçalışmaları, modern tasarımenstrümanlarınınkullanılmasıilesunumhazırlama.

   

   

  TASARIM YETENEĞİNİZ MESLEĞİNİZ OLSUN

  Eğitimlerimizhangimeslekdallarınakatkısıolur, hangibölümlerikazandırıraşağıdabazılarınıbulabilirsiniz:

   

  • İçMimarlıkBölümü
  • EndüstriÜrünleriTasarımı
  • GrafikTasarımBölümü
  • ResimBölümü
  • TekstilModaTasarımı
  • HeykelBölümü
  • FotoğrafBölümü
  • Seramikve Cam Bölümü
  • SanatveTasarımBölümü
  • İletişimTasarımBölümü
  • GelenekselTürk El SanatlarıBölümü
  • SanatYönetimiBölümü
  • GastronomiBölümü
  • PlastikSanatlarBölümü
  • SahneSanatlarıBölümü
  • BirleşikSanatlarBölümü
  • Animasyon – Çizgi Film Bölümü
  • ResimİşÖğretmenliğiBölümü

   

To Top